Πολιτική επιστροφών - ακυρώσεων

13. Δικαίωμα Υπαναχώρησης – Επιστροφής Προϊόντων

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παράδοσης της παραγγελίας σε αυτόν, επιστρέφοντας τα προϊόντα στην αρχική τους κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα  επιστροφής. Προϋπόθεση άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος είναι μην έχει προηγηθεί μετατροπή του προϊόντος κατόπιν αιτήματος του πελάτη, να μην έχει φθαρεί το προϊόν, να μην έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες του, να επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία και να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφά του, όπως η απόδειξη αγοράς, εγγύηση και οδηγίες.

Στα προϊόντα προσφορών αποκλείεται η δυνατότητα αλλαγής και το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Ο πελάτης υποχρεούται πριν την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος να ειδοποιήσει το κατάστημά μας τηλεφωνικά στο 2681306796 είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@agu.gr.

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το κατάστημά μας θα επιστρέφει το τίμημα είτε μέσω ακύρωσης της χρέωσης, είτε μέσω πίστωσης της κάρτας του πελάτη, είτε μέσω κατάθεσης των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος από το κατάστημά μας.

Τυχόν φθορά ή απώλεια του προϊόντος κατά τη μεταφορά του – επιστροφή κατόπιν άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, βαρύνει τον πελάτη.

Εάν το προϊόν που επιστρέφεται κατόπιν άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος είναι φθαρμένο, ολικά ή μερικά, και δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, το κατάστημά μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη. Η αποζημίωση θα καθορίζεται μονομερώς από το κατάστημά μας έπειτα από εκτίμηση του προϊόντος και θα συμψηφίζεται με την απαίτηση του πελάτη από το τίμημα που κατέβαλε.

13α. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις περιπτώσεις που ορίζουν ο νόμος (άρθρο 3ιβ Ν. 2251/1994) και οι παρόντες όροι. Ρητά ορίζεται ότι αποκλείεται η δυνατότητα υπαναχώρησης στα προϊόντα προσφορών.